הלקוחות

image4
image7


image11

image10

amigor

waldorf_astoria_logo
36157_LOGO_RESHET

image9

  Shlomo_logo
 Meir_logo
 kravitz_logo
 
 
 
ניהול פרוייקטי מערכות תקשורת

מקימים בניין משרדים חדש?

משפצים או מרחיבים את המשרדים הקיימים?

שחר ייעוץ תקשורת תפעל כאדריכל התקשורת שלכם, ותנהל עבורכם את פרוייקט איפיון והקמת מערכות התקשורת בחברה שלכם.

במסגרת ניהול פרוייקטי מערכות תקשורת מעניקה שחר ייעוץ תקשורת את השירותים הבאים:

  • סקר צרכים ומיפוי מצב קיים
  • איפיון מערכות נדרשות
  • הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות
  • הכנת תוכניות עבודה ושרטוטים
  • תיאום מול מתכננים נוספים
  • סיוע טכני ומסחרי ברכש המערכות והשירותים
  • ניהול פרוייקט ופיקוח בשטח
  • עריכת ועדת קבלה
  • אישור חשבונות לתשלום
  • תיעוד המערכות והגשת תיק פרוייקט